تبلیغات
کانون فرهنگی منتظران مهدی(عج) - آخرالزمان از زبان پیامبر(ص)
کانون فرهنگی منتظران مهدی(عج)
اللهم عجل لولیک الفرج
پنجشنبه 3 بهمن 1392 :: نویسنده : امیرمعز

پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) فرمود: اسلام در غربت ظهور کرد و در آخرالزمان نیز غریب خواهد شد. چه بسیارند مسلمانان که از اسلام جز پوسته‌ای وارونه بر خویش ندارند."

از علی (علیه‌السلام) پرسیده شد:" آن زمان چه زمانی است" پاسخ گفته شد:" زمانی است که پست فطرتان همه جا را پر می‌کنند، بزرگواران کمیاب می‌شوند، روزگاری است که پادشاهان چون درندگان، تهیدستان طعمه آنان، راستی غارت می‌شود و دروغ فراوان می‌گردد. مردمانشان با زبان تظاهر به دوستی دارند اما در دل دشمن هستند. گناه همه جا را فرا می‌گیرد و علنی به گناه افتخار می‌کنند و اسلام را چون پوستینی واژگونه می‌پوشند"( نهج‌البلاغه . خطبه 108)

احادیثی بی شمار از پیامبر اکرم حضرت محمد رسول الله(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) در بحارالانوار جلد 22ص453و کنزالعمال درباره روزگار غریبی اسلام در آخرالزمان از شیعه و اهل سنت نقل شده که در اینجا به ان‌ها اشاره می‌کنیم :

شخصیت‌های بزرگ، حیله گر خوانده می‌شوند

روزگاری خواهد آمد که دین خدا تکه تکه خواهد شد. سنت من در نزد آنان بدعت و بدعت در نزد آنان سنت باشد ، شخصیت‌های بزرگ در نزد آن‌ها حیله گر خوانده می‌شوند و اشخاص حیله گر در نزد مردم، با شخصیت و وزین خوانده شوند .

مؤمن در نزد آنان حقیر و بی مقدار می‌شود و فاسق به پیش آن‌ها محترم و ارجمند باشد ، کودکانشان پلید و گستاخ و بی ادب و زنانشان بی باک و بی شرم و بی حیا شوند، پناه بردن به آن‌ها خواری و اعتماد به آنان ذلت و درخواست چیزی از آن‌ها نمودن، جامه درویشی به تن کردن و مایه بیچارگی و ننگ است .

در آن هنگام خداوند ، آنان را از باران به هنگام، محروم سازد و در وقت نامناسب بر آن‌ها ببارد .

اگر در جمع آن‌ها باشی به تو دروغ گویند

زمانی بر مردم بیاید که چهره‌هایشان چهره‌های آدمیان ولی دل‌هایشان دل‌های شیاطین باشد ، بسان گرگان درنده خون‌ریز باشند. از منکرات اجتناب نکنند، پیوسته به کارهای ناپسند خویش ادامه دهند ، اگر در جمع آن‌ها باشی به تو دروغ گویند و اگر خبری برایشان بازگویی تو را دروغ‌گویی شناسند و چون از آن‌ها غایب باشی غیبتت کنند . افراد بد بر آنان مسلط شود که آنان را به انواع عذاب معذب دارند، نیکانشان دعا کنند ولی اجابت نشود.

در آن روزگار است که خداوند، آن‌ها را به چهار بلا مبتلا سازد . نخست: تجاوز به ناموسشان و دوم: هتک حرمت از ناحیه زورمندان و ثروتمندانشان ، سوم: خشکسالی، چهارم: ظلم و ستم از جانب زمامداران و قاضیان

شکم هاشان خدایان آن‌ها، و زنانشان قبله گاهشان و پولشان دینشان

 در جایی دیگر رسول خدا فرمود : زمانی بر مردم بیاید که شکم هاشان خدایان آن‌ها شود، و زنانشان قبله گاهشان و پولشان دینشان شود و کالاهای دنیوی را مایه شرف و اعتبار و ارزش خویش دانند .

از ایمان جز نامی و از اسلام جز آثاری و از قرآن جز درس نماند. ساختمان‌های مسجدهایشان آباد باشد ولی دل‌هایشان از جهت هدایت خدا خراب شود .

به چهار بلا مبتلا شوند. نخست: تجاوز به ناموسشان

در آن روزگار است که خداوند، آن‌ها را به چهار بلا مبتلا سازد . نخست: تجاوز به ناموسشان و دوم: هتک حرمت از ناحیه زورمندان و ثروتمندانشان ، سوم: خشکسالی، چهارم: ظلم و ستم از جانب زمامداران و قاضیان .

اصحاب از سخنان آن حضرت سخت به شگفت آمدند و گفتند : یا رسول الله ! مگر آن‌ها بت پرست هستند؟ پیامبر فرمود : آری هر پول و درهمی به نزد آن‌ها بتی است که در حد پرستش به آن تعلق خاطر دارند .

آنچنان از علما بگریزند که گوسفند از گرگ گریزد

از پیامبر خدا در منابع شیعه و اهل تسنن روایت شده است که در جایی دیگر فرمود:

روزگاری بیاید که مردمشان آنچنان از علما بگریزند که گوسفند از گرگ گریزد. در آن هنگام، خداوند آن‌ها را به سه بلا دچار سازد : نخست آنکه برکت از مالشان بگیرد ، دوم: ستمگران را بر آن‌ها مسلط سازد و سوم آنکه بی ایمان از دنیا بروند .

یکی از اصحاب از پیامبر پرسید: یا رسول الله دین مردمشان چگونه خواهد بود؟

پیامبر فرمود : زمانی بر مردم بیاید که هر کس دین خویش را به سختی حفظ کند . دین‌داری‌شان بسان کسی ماند که آتش در دست خود نگه دارد.

قران سوزی نشانه ظهور

از قرآن جز رسم الخطی و از اسلام جز نامی برای مسلمانان نماند

در جایی دیگر در بحارالانوار جلد52ص190 پیامبر فرمود : زمانی برسد که از قرآن جز رسم الخطی و از اسلام جز نامی برای مسلمانان نماند ، آنچنان که گروهی به دین خدا در جهان خوانده شوند در حالی که همین گروه از هرکسی از اسلام دورتر باشند. مسجدهاشان از حیث ساختمان آباد ولی از نظر هدایت، خراب باشد.

در میان مردمانشان قرآن و اهل آن در اقلیت باشند. مومنانشان در میان مردم باشند ولی در میان آن‌ها نباشند، با مردم باشند ولی به راستی با مردم نباشند ، زیرا هدایت با ضلالت همراه نیست گرچه در کنار یکدیگر باشند .

به اندک نانی پیش هرکسی کرنش کنند

در بحار ج 77ص369 آمده است پیامبر در اواخر عمر خود اصحاب را جمع کردند و فرمودند: زمانی بر مردم بیاید که اخلاق انسانی از آنان رخت بربندد چنانکه اگر نام یکی را بشنوی به از آن بود که آن را ببینی یا اگر او را ببینی به از آن است که او را بیازمایی. چون او را بیازمایی، حالاتی زشت و ناروا در او مشاهده کنی .

دینشان پول و قبله گاهشان زنانشان شود. برای رسیدن به اندک نانی پیش هرکسی کرنش کنند نه خود را در پناه اسلام دانند و نه به کیش نصرانی زندگی کنند . بازرگانان و کاسبانشان رباخوار و فریبکار ، و زنانشان خود را برای نامحرمان بیارایند. در آن هنگام اشرارشان بر آن‌ها چیره گردند و هر چه دعا کنند به اجابت نرسد .

آنچنان به قوانین اسلامی بی اعتنا بشوند که...

روزگاری خواهد آمد که مردمانشان به پراکندگی مصمم باشند و از هماهنگی و اتفاق نظر و اتحاد به دور شوند. آنچنان به قوانین اسلامی بی اعتنا بشوند که گویی آنان خود پیشوای قرآن بودند نه قرآن پیشوای آن‌ها . از حق جز نامی نزد آن‌ها نمانده باشد و از قرآن جز خط و ورقی نشناسند. بسا یکی در درس قرآن و تفسیر وارد شود ، هنوز جا خوش نکرده از دین خارج شود . و چون در آخرالزمان دینتان دست خوش افکار گوناگون روایات جدید شود، کمتر کسی از شماست که دینش را حفظ کند.

امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرمود : زمانی بر مردم بیاید که مقرب نباشد جز به سخن چینی ، و جالب شمرده نشود جز فاجر بودن ، و تحقیر نشوند جز افراد با انصاف، در آن زمان دستگیری مستمندان زیان بشمار آید و صله رحم لطف و بزرگواری بشمار آید .(نهج‌البلاغه/حکمت 102)

هنگامی که معیشت جز با گناه تأمین نگردد

در کن زال اعمال حدیث 31008 آمده است یکی از اصحاب پرسید دین خدا چگونه خواهد شد؟

پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) فرمود : زمانی بر مردم بیاید که هیچ دین‌دار دینش برایش سالم نماند جز اینکه از قله کوهی بگریزد یا از سوراخی به سوراخ دیگر پناه برد چون روباه که با بچه‌هایش چنین کند ، و این آخرالزمان باشد .

هنگامی که معیشت جز با گناه تأمین نگردد ، چون این وضع پیش آید عزب بودن و تجرد حلال شود ، در آن روزگار است که مرد به دست پدر و مادرش تباه و گمراه شود و اگر پدر و مادر نداشته باشد به دست زن و فرزندش و اگر زن و فرزند نداشته باشد، چه بسا هلاکت و تباهی‌اش به دست خویشان و همسایگانش باشد که او را به تهیدستی و فقر سرزنش کنند و بترسانند و تکالیفی بر او نهند که وی از عهده ان بر نیاید تا گاهی که او به پرتگاه‌های هلاکت سقوط کند .

در آخرالزمان فریبکارانی بیایند که حدیث‌هایی نو و روایت‌هایی جدید از دین بر شما بخوانند

و نیز از پیامبر خدا در کتاب کن زال اعمال، حدیث 290324 روایت شده است که فرمود : در آخرالزمان دغل‌بازان و فریبکارانی بیایند که حدیث‌هایی نو و روایت‌هایی جدید از دین بر شما بخوانند، آنچنان که نه شما و نه پدرانتان چنین حدیث‌هایی نشنیده باشید. پس دوری گزینید از آن‌ها. مبدأ به دام تزویر و فریبشان بیافتید .

وهابیت تحریفات در دین

از علی بن ابی طالب(علیه‌السلام) درباره آخرالزمان پرسیده شد : آیا در آن زمان مؤمنانی وجود دارند؟ فرمود: آری . باز پرسیده شد: آیا از ایمان آنان بر اثر فتنه‌ها چیزی کاسته می‌شود؟ فرمود: نه ، مگر آن مقدار که قطرات باران از سنگ خارا بکاهد اما آنان در رنج به سر برند.

امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) فرمود : زمانی بر مردم بیاید که مقرب نباشد جز به سخن چینی ، و جالب شمرده نشود جز فاجر بودن ، و تحقیر نشوند جز افراد با انصاف، در آن زمان دستگیری مستمندان زیان بشمار آید و صله رحم لطف و بزرگواری بشمار آید .(نهج‌البلاغه/حکمت 102)

امام سجاد(علیه‌السلام) فرمود : چون خداوند می‌دانست در آخرالزمان اهل فکر دقیق النظر خواهند آمد، از این جهت قل هوالله و احد و آیاتی از سوره حدید نازل کرد. بحار 60/18

بر شما باد که همچون بادیه نشینان و زنان دین‌داری کنید

امام صادق(علیه‌السلام) فرمود : چون قائم ما قیام کند خداوند آنچنان نیرویی به چشم و گوش پیروانش داده که به پیک و پیام آور نیازی نداشته باشند و به هر کجای جهان که باشند امام خود را ببینند و سخنش را بشنوند. بحار ۳۶/۴۵

پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم) فرمود :« این دین مدام برپا خواهد ماند و گروهی از مسلمانان از آن دفاع کنند و در کنار ان بجنگند تا قیامت بپا شود » و فرمود « در هر عصر و زمانی گروهی از امتم مدافع احکام خدا باشند و از مخالفان باکی نداشته باشند » کن زال اعمال حدیث34499و34500

در جای دیگری فرمودند: « چون در آخرالزمان دینتان دست خوش افکار گوناگون گردد، بر شما باد که همچون بادیه نشینان و زنان دین‌داری کنید که به دل‌هایشان دین‌دارند و دین ان‌ها از الایش به افکار مصون ماند." بحار 52/111

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 22 آذر 1397 01:07 ب.ظ
Wow! In the end I goot a web site from wheree I be capable of really take helpful information concerning my
study aand knowledge.
پنجشنبه 22 آذر 1397 05:25 ق.ظ
My brother suggested I might like this web site. He was entirely
right. This post actually made my day. You cann't imagine just how
much time I had spent for this information! Thanks!
پنجشنبه 22 آذر 1397 04:17 ق.ظ
Article writing is also a excitement, if you know after thaat
you can write if not it is complicated to write.
چهارشنبه 21 آذر 1397 06:59 ق.ظ
Thanks for shyaring your thoughts about آخرالزمان.

Regards
سه شنبه 20 آذر 1397 11:41 ب.ظ
I was suggested this website by my cousin. I'm no longer positive whether
this submit is written by means of him as nobody else recognise such specific about my difficulty.

You are wonderful! Thanks!
شنبه 17 آذر 1397 03:52 ب.ظ
Greetings, There's no doubt thatt your website
may be having browser compatibility problems. Whenever I look at your
site in Safari, it looks fine but when opening in IE, it's got some overlapping issues.I merely wanted
to gijve you a quick heads up! Besides that,
excellent site!
جمعه 16 آذر 1397 07:48 ب.ظ
I have tto thannk you for the efforfts you've put in writing
this website. I really hope to check out the same high-grade content
by you later on as well. In truth, your creative writing abilities has motivated me tto get my very oown website now ;)
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:52 ب.ظ

Nicely put. Appreciate it.
cialis generika in deutschland kaufen cialis side effects cialis per paypa we like it cialis price cost of cialis per pill cialis para que sirve free cialis precios de cialis generico tadalafil 20 mg cipla cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 04:41 ب.ظ
No matter if some one searches for his required thing, thus he/she wishes to be available that in detail, therefore that thing is maintained
over here.
پنجشنبه 15 آذر 1397 08:28 ق.ظ
When I origyinally left a comment Iappear to have clidked on the -Nottify me when new comments are added- checkbox and
from now on whenever a comment is added I get four emails witfh thhe
same comment. Is there a way you are ale to remove me from that service?
Thanks a lot!
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:07 ق.ظ
Hello, i think that i saw you visited my blog so
i came to “return the favor”.I am trying to find
things to enhance my site!I suppose its ok to use some of your ideas!!
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:20 ق.ظ

You actually stated that superbly.
cialis per paypa fast cialis online cialis 20 mg cialis cost buy original cialis cialis professional from usa effetti del cialis generic cialis tadalafil miglior cialis generico wow cialis 20
سه شنبه 13 آذر 1397 09:26 ب.ظ

Awesome forum posts. Kudos.
cialis for sale in europa price cialis wal mart pharmacy sialis cialis coupon miglior cialis generico cialis pills price each cialis generico milano side effects for cialis side effects for cialis are there generic cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 05:56 ب.ظ
I truly love your blog.. Very nice colors & theme.
Did you build this website yourself? Please reply back as I'm attempting to create
my own site and would love to learn where you
got this from or just what the theme is called. Many thanks!
دوشنبه 12 آذر 1397 10:04 ق.ظ

Thanks a lot! Excellent information!
cialis generico postepay cialis 10 doctissimo buying cialis on internet chinese cialis 50 mg brand cialis nl cialis side effects cialis 20 mg cialis canadian drugs cialis online napol cialis 5mg billiger
یکشنبه 11 آذر 1397 10:20 ب.ظ

Fantastic tips. Thank you!
cialis kaufen preis cialis 20mg schweiz american pharmacy cialis generic low dose cialis cialis sale online cialis generic tadalafil buy cialis 100 mg 30 tablet generic for cialis when can i take another cialis cialis dosage recommendations
یکشنبه 11 آذر 1397 09:02 ق.ظ
Appreciating the commitment you put into your blog and in depth information you offer.
It's awesome to come across a blog every once in a while that isn't the
same old rehashed material. Wonderful read! I've saved
your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.
شنبه 10 آذر 1397 10:31 ب.ظ

You actually said this wonderfully.
best generic drugs cialis generic cialis at the pharmacy enter site very cheap cialis generic cialis 20mg tablets generic cialis with dapoxetine cialis rezeptfrei sterreich when will generic cialis be available cialis para que sirve generic cialis in vietnam generic cialis in vietnam
جمعه 9 آذر 1397 09:59 ب.ظ

You actually suggested that wonderfully.
cialis soft tabs for sale import cialis where do you buy cialis we use it 50 mg cialis dose purchase once a day cialis what is cialis walgreens price for cialis cialis wir preise cialis daily buy cialis online cheapest
جمعه 9 آذر 1397 10:03 ق.ظ

Fantastic content. Thanks a lot!
cialis kaufen wo cialis generico i recommend cialis generico cialis generico postepay we choice cialis pfizer india cialis authentique suisse cialis tadalafil online price cialis per pill cialis generique 5 mg where to buy cialis in ontario
جمعه 9 آذر 1397 07:04 ق.ظ
Having read this I thought it was extremely
enlightening. I appreciate you spending some time and effort to put this content together.
I once again find myself spending a significant amunt of time both reading and leaving comments.
But so what, it wwas still worthwhile!
جمعه 9 آذر 1397 06:03 ق.ظ
Howdy just wanted to give you a quick heads up and
leet you know a few of the pictures aren't loading correctly.

I'm not sure why but I think its a linking issue. I've
tried it in two different internet browsers and both show the same results.
جمعه 9 آذر 1397 02:03 ق.ظ
It's truly very complex in this busy life to listen news on Television, thus
I simply use the web for that reason, and take the latest information.
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:00 ب.ظ

Nicely put. Thank you.
get cheap cialis cialis pills cialis 20 mg best price cialis online holland cialis canada on line rezeptfrei cialis apotheke cialis free trial viagra or cialis how do cialis pills work cialis preise schweiz
پنجشنبه 8 آذر 1397 11:40 ق.ظ

Amazing tons of valuable knowledge.
cuanto cuesta cialis yaho acheter du cialis a geneve costo in farmacia cialis cialis generico postepay generic for cialis only here cialis pills cialis reviews cialis sans ordonnance only best offers 100mg cialis cialis manufacturer coupon
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:58 ب.ظ

You made your stand quite effectively!!
cialis dosage recommendations cialis tadalafil online cialis super acti enter site very cheap cialis cialis tadalafil online acquisto online cialis pastillas cialis y alcoho click now buy cialis brand cialis 5mg billiger cialis diario compra
چهارشنبه 7 آذر 1397 10:59 ق.ظ

Excellent facts. Thanks.
i recommend cialis generico comprar cialis navarr cialis y deporte tadalafil 5mg cialis generisches kanada cialis manufacturer coupon sublingual cialis online rx cialis para comprar canada discount drugs cialis cilas
سه شنبه 6 آذر 1397 07:37 ق.ظ
This is the part of my site where I list all of
the expired domains from sites that I scrape. I scrape the
most popular sites on the internet to produce lists of expired domains.
All the lists are free, and I try to update them
as often as possible.
چهارشنبه 30 آبان 1397 04:28 ب.ظ
Thank you a bunch for sharing this with all folks you really recognise what you are speaking about!

Bookmarked. Please also seek advice from my site =). We will have
a hyperlink alternate contract between us
یکشنبه 27 آبان 1397 11:12 ب.ظ
the idea beach towel should be colored white because it reflects heat away`
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : امیرمعز
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبلاگ چیست؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
دعای عظم البلا