تبلیغات
کانون فرهنگی منتظران مهدی(عج) - عصر پس از ظهور
کانون فرهنگی منتظران مهدی(عج)
اللهم عجل لولیک الفرج
جمعه 16 خرداد 1393 :: نویسنده : امیرمعز

ع
صر پس از ظهور+ مسابقه با جوایز نفیس


1. بنابر روایات وارده پس از انتشار ظهور قائم به تدریج مردم بدو میگروند تا این كه تعداد این گروندگان به ده هزار نفر (به تعداد یاران پیامبر ص در فتح مكه) میرسند و «آنگاه است كه با اجازه خداوند، مردی هستند آماده كه به همه صفات خوب آراستهاند و حضرت را در همه لحظات قیام، یاری میكنند و پیوسته در ارتباط با اویند.
روایات تصریح دارد كه حضرت تا آنگاه كه تعداد یارانشان به ده هزار نفر برسند در مكه باقی میمانند و سپس به سوی مدینه حركت میكنند».
2. به استناد احادیث صحیح، در تشكیل دولت مهدی(عج) مراحل مختلفی وجود دارد مرحله نخست: تأمین امنیت عمومی حتی برای حیوانات است مرحله دوم: تأمین معاش و زندگی عموم از راه تكثیر و تولید؛ و بالاخره مرحله سوم: پرورش استعدادهای بشر برای پیشرفت و تكمیل علوم نهفته است. و اینها نیست مگر تأییدهای خدایی و توفیقهای ربانی.
اشاره به این مراحل را از این حدیث میتوان دریافت «فعند ذلك تفرخ الطیور والحیتان فی مجاری انهارها و تمد الارض ضعف اكلها ثم یسیر مقدمته جبرائیل و ساقته اسرافیل فیملا الارض عدلا و قسطاً بعد ما ملئت جوراً و ظلماً» هنگام برقراری آن دولت، پرندگان به آسودگی در آشیانه خود تخم میگذارند و جوجههای خود را میپرورانند و همچنین ماهیها در مجاری انهار؛ آبادانی زمین توسعه مییابد و بیش از آذوقه و خوردنی محصول میدهد سپس در مقدمه او جبرائیل پیش میرود و اسرافیل در ساقه او، آنگاه زمین را پس از آن كه از ظلم و جور پر شده است، پر از عدل و داد میكند.
این حدیث مراحل آثار و وضع این دولت را مینماید از مرحله اول تأمین امنیت عمومی حتی برای حیوانات تا این كه مصون از تعرض، زندگی و تولید كنند، در مرحله دوم تأمین معاش و زندگی عموم از راه تكثیر و تولید پس از این دو مرحله قوا و استعدادهای بشر در راه تكامل علم و هدایت پیش میرود
3. بر رفاه و آسایش عمومی در عصر مهدی(عج) بسیار تأكید شده است. اشاراتی از قبیل: ایمن شدن گوسفند از گرگ و آب خوردن از یك آبشخور، دوست شدن مار و آدمی و گاو و شیر، بیانكننده همین آسایش و امنیت عمومی باشد. در حدیثی آمده است: «اذا قام قائمنا وضع یده علی رئوس العباد ...» یكی از جنبههای این دست نهادن میتواند رحمت و رأفتی باشد كه در آن حضرت نسبت به بندگان مخلص و حقیقتجو وجود دارد.
3. روز قیام مهدی(عج) روز استقرار توحید و گسترش اسلام در زمین است، روزی است كه ایمان اسلامی و كلمه حقه توحید بر زمین حاكم میشود.
حدیث زیر بیانگر این معنی است «عن كتاب المحجه عن رفاقه بن موسی قال: سمعت جعفرالصادق یقول فی قوله تعالی (وله اسلم من فی السموات و الارض طوعاً و كرهاً) قال اذ قام القائم المهدی لایبقی ارض الا نودی فیها شهاده ان لا اله الا الله و ان محمداً رسول الله» از جعفر صادق شنیدم كه درباره گفته ی خدای تعالی: «آن چه آسمانها و زمین است خواه و ناخواه تسلیم فرمان او (خدا) است» گفت: هنگامی كه قائم(عج) قیام كند زمینی باقی نمیماند مگر در آن گواهی «لا اله الا الله و ان محمداً رسول الله» ندا داده میشود.
5. در عصر مهدی(عج) همه به دین اسلام میگروند: «فاذا خرج القائم لم یبق كافر بالله العظیم و لامشرك بامام الا كره خروجه حتی ان لوكان كافراً او مشركاً فی بطن صخره لقالت یا مؤمن فی بطنی كافر فاكسرنی و اقتله ...» چون قائم(عج) ظهور كند كافری به خدای بزرگ به جا نماند و هیچ مشركی به امام نباشد جز آن كه از ظهور او بدش آید تا آن جا كه اگر كافر یا مشركی در دل سنگی باشد آن سنگ فریاد كشد ای مؤمن: در دل من كافریست مرا بشكن و او را بكش عصر مهدی(عج) عصری است كه در احادیث و رویات متعدد به زمانی توصیف شده است كه «فلایبقی الا الدین الخالص .... و لا یترك بدعه الا ویزیلها و لاسنه الا ویقیمها»
احادیثی است كه بر پیشرفت و اشاعه دانش در عصر مهدی(عج) و یا مقارن قیام او دلالت دارد، از آن جمله: به نقل از حضرت صادق(ع): علم بیست و هفت حرف است و همه آن چه پیغمبران گفتند دو حرف است و احدی از خلایق تا امروز چیزی غیر از آن دو حرف ندانسته پس وقتی كه قائم(عج)، قیام میكند آن بیست و پنج حرف را بیرون میآورد و در میان خلایق منتشر میكند و آن دو حرف را بر آنها علاوه مینماید تا این كه بیست و هفت حرف را در یك جا منتشر گرداند.
بالا رفتن دانش عمومی و حاكم شدن علم را بر جو كلی جامعه ، از خطبه حضرت امیر (ع) میتوان یافت آن جا كه میفرماید:
یعطف الهوی علی الهدی اذا عطفوا الهدی علی الهوی و یعطف الرأی علی القرآن اذا عطفوا القرآن علی الرأی.
7. روایت و احادیثی كه دال بر آبادانی زمین، رفاه عمومی جامعه و تأمین نیازهای افراد است فراوان آمده و آن چه در زیر میآید نمونهای از بسیار است:
هرگاه قائم ما ظهور كند (حدیث به نقل از حضرت امیر(ع) است) آسمان قطرههای خویش را فرو میریزد و زمین نباتات؛ خود را میرویاند عداوت و خصومت از دلهای بندگان زایل میشود و درندگان با حیوانات مصالحه میكنند یعنی درندگان به حیوانات متعرض نمیشوند و زن از عراق به شام میباشد و پاهایش را نمیگذارد مگر بر بالای نباتات، اسباب و آلات زینتش در سرش میباشد و هیچ كس به او متعرض نمیشود و هیچ جانور درنده به او تعرض نمیكند و او هم از آنها نمیترسد.
8. روایات متعدد بر این نكته اشاره دارند كه در عصر حضرت مهدی(عج) معادن زمین بر او مكشوف میشوند و آشكارترین روایت بر این معنی عبارتی است كه در خطبه حضرت امیر(ع) آمده است:
... و تخرج الارض و السنه ...
زمین پارههای جگر خود را از معادن و خیرات و بركات برای او بیرون خواهد آورد و كلیدهای خود را با تمكین به او تسلیم خواهد كرد. آن وقت به شما نشان خواهد داد كه عدالت واقعی چیست و كتاب خدا و سنت پیامبر را احیا خواهد كرد.
9. در ینابیع الموده (ص 410) در ضمن حدیثی از شیخ كمال الدین آورده است:
..... و تقسیم المال بالسویه و یعدل الرعیه ...... فی ایامه لاتدع السماء من قطرها شیئاً الا صبته و لا نداع الارض من نباتها الا اخرجته و هذا الامام المهدی القائم بامر الله یرفع المذاهب فلا یبقی الا الدین الخالص.
مال را به تساوی تقسیم میكند به عدالت با رعیت رفتار میكند .... درایام او قطره ای در آسمان نیست مگر آن كه به زمین میریزد و نباتی در زمین نیست كه نروید او امام مهدی قیامكننده به امر خداست كه مذاهب را از زمین بر میدارد و جز دین خالص چیزی نمیماند.


منابع:

1-خراسانی، محمد جواد، 1357 مهدی منتظر (ع)، قم.
2- الصافی (الگلپایگانی) لطف الله، 1338 منتخب الاثر فر الامام الثانی عشر (ع) الطبعه الثانیه، مركز نشر الكتاب، قم.
3- طالقانی، سید محمود، 1360 مهدودیت و آینده بشر، بنیاد فرهنگی آیت الله طالقانی با همكاری انتشارات قلم،
4- طباطبایی، محمد حسین، 1342 تفسیر المیزان، ترجمة فارسی،انتشارات مؤسسه مطبوعات دارالعلم قم.
5- عبده شیخ محمد، 1419 ؛ شرح نهج البلاغه، ناشر مؤسسه الاعلمی للمطبوعات چهار جلد در یك مجلد بیروت.
6-مجلسی، محمد باقر بحارالنوار جلد سیزدهم ترجمه حسن بن محمد ولی سازمان انتشارات جاویدان، ارومیه.
7- مطهری، مرتضی، 1354، امدادهای غیبی در زندگی بشر، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه ،قم.مسابقه

 همراه با جوایز نفیسی همچون کارت اینترنت، شارژ اعتباری تلفن همراه با مبالغ مختلف و جوایز ارزنده دیگر

سوالات

یکدر تشكیل دولت حضرت مهدی(عج) چند مرحله  وجود دارد ؟

دو- به فرموده امام صادق(ع) در حال حاضر علم چند بخش(حرف) است و پس از ظهور چند بخش خواهد بود؟

سه- روایت(... و تخرج الارض و السنه ...) از کیست و به چه معناست؟

پاسخ خود را همراه با نام و نام خانوادگی به بخش تماس با مدیر وبلاگ و یا به آدرس زیر ارسال نمایید:  yazahra_amm@yahoo.com

زمان اهدا جوایز : شام میلاد حضرت مهدی عجل الله

توجه : اولویت جایزه شارژ اعتباری تلفن همراه و کارت اینترنت با مبلغ بیشتر(از بیست هزار تومان تا یک هزارتومان) با کسانی است که پاسخ صحیح را سریع تر از دیگران ارسال نمایند .ضمنا اسامی برندگان مسابقه در همین وبلاگ اعلام می گردد.
 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 28 شهریور 1396 05:39 ق.ظ
Excellent site you have here but I was wondering if you knew of any message boards
that cover the same topics discussed in this article?
I'd really like to be a part of online community where I can get feed-back from other experienced people that
share the same interest. If you have any suggestions, please let me know.

Appreciate it!
شنبه 18 شهریور 1396 04:02 ب.ظ
If you want to improve your know-how just keep visiting this website
and be updated with the most up-to-date information posted here.
جمعه 17 شهریور 1396 10:23 ق.ظ
Hello Dear, are you really visiting this site
regularly, if so then you will definitely get pleasant know-how.
سه شنبه 17 مرداد 1396 04:57 ق.ظ
hi!,I really like your writing very a lot! percentage we keep
up a correspondence extra about your article on AOL? I require a specialist in this space to solve my problem.
Maybe that's you! Looking ahead to look you.
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:28 ق.ظ
I'm amazed, I have to admit. Seldom do I come across a blog that's both equally educative
and engaging, and let me tell you, you've hit the nail on the head.
The problem is something not enough men and women are speaking intelligently
about. Now i'm very happy I found this in my hunt for something relating to this.
سه شنبه 10 مرداد 1396 04:19 ق.ظ
Pretty section of content. I just stumbled upon your
site and in accession capital to assert that I acquire actually enjoyed account your blog posts.

Any way I will be subscribing to your feeds and even I
achievement you access consistently fast.
جمعه 1 اردیبهشت 1396 07:05 ب.ظ
When some one searches for his vital thing, therefore he/she desires to be available
that in detail, therefore that thing is maintained over here.
چهارشنبه 23 فروردین 1396 09:57 ب.ظ
Magnificent website. Plenty of helpful information here.
I'm sending it to a few buddies ans also
sharing in delicious. And of course, thanks on your effort!
دوشنبه 21 فروردین 1396 06:04 ب.ظ
I'll right away grasp your rss as I can't to find your email subscription hyperlink or e-newsletter service.
Do you have any? Kindly permit me recognise so that I could subscribe.
Thanks.
سه شنبه 15 فروردین 1396 11:18 ق.ظ
Does your site have a contact page? I'm having trouble locating it but, I'd like
to shoot you an email. I've got some suggestions for your blog you might be interested in hearing.
Either way, great site and I look forward to seeing it expand over time.
چهارشنبه 15 مرداد 1393 12:04 ب.ظ
باتشکرمطالب جالبی بودخیلی التماس دعا
یکشنبه 18 خرداد 1393 11:37 ب.ظ
سلام..

میلاد حضرت علی اكبر ( ع) و روز جوان مبارك باد

زیر سایه ی حضرت سلامت وموفق باشید......
یکشنبه 2 تیر 1392 02:47 ب.ظ
خداخالق عشق،محمدگل عشقه،علی مظهرعشقه زهرا وجود عشقه،حسن نماد عشقه،حسین سالارعشقه،عباس ساقی عشقه،زینب شاهد عشقه،سجاد راوی عشقه،باقرعالم عشقه،صادق احیای عشقه،کاظم صابرعشقه،رضا ضامن عشقه،تقی جمال عشقه،نقی پاکی عشقه،حسن بقای عشقه،اینم دعای عشقه:
اللهم عجل لولیک الفرج
میلاد سراسر نور حضرت بقیه الله مبارک باد
-------------------
سلام دوست عزیز فقط با یک تصویر به روز هستم
یکشنبه 2 تیر 1392 01:08 ب.ظ

اللهم عجل لولیک الفرج
داداش واسه من خیلی دعا کن
خصوصا توی شب زنده داری امشبت

یا مهدی جان، آقا جان، مولا جان، ببین حال و روزم رو. بد جور خرابتم. دست نوازشت رو آقا بکش رو سرم و الا ............
شنبه 1 تیر 1392 06:36 ب.ظ
سلام.از بازدید شما به سایت بشارت تشکر می کنم امیدوارم همیشه ما را همراهی نمایید و از مطالب سایت استفاده نمایید.
besharat-info.blogfa.com
باتشکر-بشارت
شنبه 1 تیر 1392 04:35 ب.ظ
راستی اعیاد شعبانیه رو بهتون تبریک میگم
شنبه 1 تیر 1392 04:33 ب.ظ
سلام امیر خان
دستتون درد نکنه
عالی بود
ممنون از دعوتتون
شنبه 1 تیر 1392 12:23 ب.ظ
سلام

ایام مبارک

ابتکار جالبیه!

موفق باشید
شنبه 1 تیر 1392 12:07 ب.ظ
سلام بر یار همیشگیم آقا امیر با وفا
خوبی اخوی
پیشاپیش عیدت مبارک
راستی میدونی قراره جشن تولد چند سالگی آقامون رو جشن بگیریم؟
دلم میگیره وقتی میرسم به سن آقا ...

ولش کن. قراره ما خوشحال باشیم.

ولی وقتی میبینم که مرد شدن چقدر زمان میخاد بازم شرمنده میشم. شرمنده رنجهایی که مولا میکشه تا ما مرد بشیم.

از نمازهایی که میخونم مشخص هست که مرد شدنم، صدها سال طول میکشه. اگه آقا صدها و صدها و صدها سال دیگه هم نیاد این یعنی آهای مردم! بخدا 313 نفر تعداد زیادی نیست. برای رضای خدا هم که شده 313 نفر از خودشون بگذرن و مرد بشن تا آقا بیاد ...


رفیق ... بدجور محتاج دعاتم ... واسه نمازم دعا کن.
قربون شما
شنبه 1 تیر 1392 12:00 ب.ظ
سلام
چ جالب!
مسابقه ی وبلاگی
جمعه 31 خرداد 1392 10:49 ب.ظ
باعرض سلام خدمت شما دوست عزیز:
سایت شما مورد بازدید بنده قرار گرفت و مطالب بسیار عالی بود و جذاب امیدوارم همیشه موفق باشید.لذا از شما درخواست می شود از سایت بشارت هم دیدن فرمایید و نظرات خود را به ما انتقال دهید.
Besharat-info.blogfa.com
باتشکر-بشارت
جمعه 31 خرداد 1392 06:55 ب.ظ
سلام همسنگرروز جوان رو به شما که یکی از میلیون ها بمب هسته ای ایران هستید تبریک می گم ان شاالله بتونیم پاسدار خون شهدا باشیم
جمعه 31 خرداد 1392 11:47 ق.ظ
سلام.متن خیلی خوب مثل همیشه قابل استفاده...
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : امیرمعز
نویسندگان
نظرسنجی
نظر شما در مورد این وبلاگ چیست؟جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
دعای عظم البلا